Verkeersveilig Bredene

06/08/2017 - 13:46

Gratis verkeerslessen in 2019

Het gemeentebestuur doet reeds heel wat inspanningen op het vlak van verkeerseducatie getuige de verkeerslessen in Bredense scholen in samenwerking met de lokale politie, lessen dodehoekspiegel, actie veilig schoolbegin, gratis theoretische rijlessen, opstellen van actieplannen verkeersveiligheid in samenwerking met OVK (Ouders van verongelukte kinderen) enz.

Het gemeentebestuur de inspanningen nog opdrijven in samenwerking met Rijschool Rij Huis

In de eerste plaats mag ieder Bredenenaar die de eerste maal het rijbewijs wenst te behalen Gratis deelnemen aan de opleiding wegcode. deze cursus omvat 12 uur verkeersles en de deelnemer mag het theoretisch examen zo vaal als noodzakelijk afleggen. Inschrijven hier klikken

Daarnaast de unieke verkeersles veilig (elektrisch) fietsen

1) lessen veilig elektrisch fietsen:

  • donderdag 2/5/2019 van 13 tot 16 uur
  • in het Staf Versluyscentrum
  • weetjes over de wetgeving en praktijkles (e-fiets meebrengen)
  • gratis deelname

2) Opfrissing wegcode

  • dinsdag 5/3/2019 van 18 tot 21 uur
  • woensdag 4/9/2019 van 13.30 tot 16.30 uur
  • zaterdag 9/11/2019 van 13.30 tot 16.30 uur
  • in het Staf Versluyscentrum
  • gratis deelname

Maak jezelf tot een succesvolle en bejubelde chauffeur met onze t(r)ips & tricks!