Verkeersveilig Bredene

Het gemeentebestuur doet reeds heel wat inspanningen op het vlak van verkeerseducatie getuige de verkeerslessen in Bredense scholen in samenwerking met de lokale politie, lessen dodehoekspiegel, actie veilig schoolbegin, opstellen van actieplannen verkeersveiligheid in samenwerking met OVK (Ouders van verongelukte kinderen) enz

Het gemeentebestuur Bredene gaat nu ook in zee met Rijschool Rij-huis om Bredene nog verkeerveiliger te maken

Dit met volgende gratis initiatieven voor de bewoners van Bredene

In de eerste plaats kan iedere bewoner vanaf 17 jaar (die een eerste maal het rijbewijs wenst te behalen) gratis 12 uur verkeersles volgen. Na het volgen van deze 12u krijgt iedere deelnemer een getuigschrift waarmee hij/zij onbeperkt het theoretische examen kan afleggen in het examencentrum

Data :

wie is er nog op de hoogte van de wegcode? Op een interactieve manier kan je deelnemen aan de opfrissing wegcode. Ook weer gratis voor de bewoners van Bredene

Data:

3. op weg met de (elektrische) fiets? Wil je dit op een veilige manier? Tips & tricks krijg je gratis aangeleerd op

Als deze organisaties gaan door in het MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

U kan GRATIS inchrijven.

alle informatie: info@rij-huis.be , 059/445390 of kom langs: Pr. Elisabethlaan 81 • B-8450 Bredene